Select Page

විමසීම්


ඌව පළාත් සෞඛ්‍ය, දේශීය වෛද්‍ය, පරිවාස හා ළමාරක්ෂක, වනිතා කටයුතු සහ සමාජ සුබසාධන අමාත්‍යාංශය
301, ආර්.එච්. ගුණවර්ධන මාවත,
බදුල්ල. 90000
ශ්‍රී ලංකාව

දුරකථනය : +94552222803
ෆැක්ස් : +94552224325
විද්‍යුත් තැපෑල : healthupc@gmail.com

7 + 11 =