Select Page

තොරතුරු නිලධාරීන්

තොරතුරු නිලධාරින්

එච්.එම්. ජීවන්ත හේරත්

ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්

ඌව පළාත් සෞඛ්‍ය, දේශීය වෛද්‍ය, පරිවාස හා ළමාරක්ෂක, වනිතා කටයුතු සහ සමාජ සුබසාධන අමාත්‍යාංශය
301, ආර්.එච්. ගුණවර්ධන මාවත, බදුල්ල.
දුරකථන : 055-4936300
ෆැක්ස් : 055-2224325
විද්‍යුත් තැපැල් : healthupc@gmail.com

නම් කළ නිලධාරි

ආර්.එම්. දයානන්ද රත්නායක

ලේකම්

ඌව පළාත් සෞඛ්‍ය, දේශීය වෛද්‍ය, පරිවාස හා ළමාරක්ෂක, වනිතා කටයුතු සහ සමාජ සුබසාධන අමාත්‍යාංශය
301, ආර්.එච්. ගුණවර්ධන මාවත, බදුල්ල.
දුරකථන : 055-4936288
ෆැක්ස් : 055-2224325
විද්‍යුත් තැපැල් : healthupc@gmail.com